دریافت فایل نقشه - قالب مرکب(خم ، برش ، کشش) در نرم افزارکتیا (Catia)

قالب مرکب (خم ، برش ، کشش) در نرم افزار کتیا مدل سازی شده است که تمامی قطعات همراه با مونتاژ و نقشه اجرایی آن در پروژه گنجانده شده است. این پروژه حاوی موارد زیر میباشد: 1. Part 2. Drawing 3. Render 4. PDF نقشه اجرایینقشه - قالب مرکب(خم ، برش ، کشش) در نرم افزارکتیا (Catia)|424502|dehkadejan|قالب مرکب , نقشه قالب , قالب خم , قالب کشش , قالب برش , قالب کتیا , نقشه قالب مرکب
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نقشه - قالب مرکب(خم ، برش ، کشش) در نرم افزارکتیا (Catia) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

قالب مرکب (خم ، برش ، کشش) در نرم افزار کتیا مدل سازی شده است که تمامی قطعات همراه با مونتاژ و نقشه اجرایی آن در پروژه گنجانده شده است.

این پروژه حاوی موارد زیر میباشد:

1. Part

2. Drawing

3. Render

4. PDF نقشه اجرایی