دریافت فایل بکار گیری مدلهای جدید در سیاست خارجی

تحلیلگران سیاسی بصورت سنتی بر روی این مسئله تمركز می نمودند كه كه چگونه یك تصمیم گیر بر روی یك راه حل از میان تعداد متعددی از آلترناتیوها تمركز می نماید مشخصات فایل تعداد صفحات33حجم0/55 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل مقدمه تحلیلگران سیاسی بصبکار گیری مدلهای جدید در سیاست خارجی|42031309|dehkadejan|مدل سیاسی تصمیم گیری,مدلهای جدید در سیاست خارجی,متغیرهای موثر در سیاست خارجی,دانلود مقاله بکار گیری مدلهای جدید در سیاست خارجی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق رشته علوم سیاسی,پایان نامه
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بکار گیری مدلهای جدید در سیاست خارجی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحلیلگران سیاسی بصورت سنتی بر روی این مسئله تمركز می نمودند كه كه چگونه یك تصمیم گیر بر روی یك راه حل از میان تعداد متعددی از آلترناتیوها تمركز می نماید


مشخصات فایل
تعداد صفحات33حجم0/55 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
مقدمهتحلیلگران سیاسی بصورت سنتی بر روی این مسئله تمركز می نمودند كه كه چگونه یك تصمیم گیر بر روی یك راه حل از میان تعداد متعددی از آلترناتیوها تمركز می نماید؟ در همین ارتباط سه مدل مطرح در تصمیم گیری سیاست خارجی كه در سالهای اخیر بیشتر مورد بحث بوده اند، در این بخش برشمرده می شود: اولین آنها كه در كارهای گراهام آلیسون مورد بحث قرار گرفته است، مدل عقلایی است . البته او از سه الگو در كارهای خود نام می برد كه عبارتند از الگوی عقلایی ، الگوی سازمانی و الگوی بوروکراتیک . الگوی بازیگر خردمند یا سیاست عقلایی، عمل یك ملت و یا یك حكومت را در برابر یك وضعیت بر ضایه محاسبات عقلایی و داده های عینی ارزیابی می كند . چنانکه در بحران كوبا، تحلیلگران بر پایه الگوی سیاست عقلایی، سیاست و عمل اتحاد شوروی را عملی عقلایی توصیف می كردند كه از زاویه اهداف استراتژیك این كشور درست بوده است . در الگوی سازمانی، آلیسن به این نكته می پردازد كه هر تصمیمی كه اتخاذ شود، بناچار از مجاری سازمانها و نهادهای خاصی صورت می گیرد. شناخت سازمانی كه تصمیمی بر عهده آن واگذار شده است می تواند ما را از كم وكیف آن تصمیم آگاه كند. در الگوی بوروكراتیك، آلیسن این بحث را مطرح می نماسد كه سازمانها و ادارات بوسیله افرادی اداره می شوند كه هریك برای خود نقش و صلاحیتی قائل بوده و ممكن است در رقابت با یكدیگر قرار داشته باشند. در نتیجه تصمیم نه محصول فرآیند كار و وظیفه یك سازمان بلكه محصول چانه زنی افرادی تلقی می شوند كه از موقعیت شغلی خود استفاده و به ایفای نقش می پردازند. در نتیجه ویژگیهای شخصی، شغلی، انگیزه ها و عقاید دیوانسالاران در فرآیند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می نماید.مجموعه ای از مدلهای نوع دوم تحت عنوان سایبرنتیك عقلایی محدود بوسیله هربرت سایمون در ابتدا بررسی شد. مدل نوع سوم در رشته های مختلف به نام های متفاوت خوانده می شود. در روابط بین الملل، از "چارچوب های مفهومی " بعنوان سومین مدل یاد گشته و در علوم سیاست گذاری و همچنین تصمیم گیری به عنوان مدل های مربوط به روانشناختی معرفتی معروف است از جمله مدل شهودی چند وجهی ، كه روشهای مكاشفه ای را در روانشناسی شناختی را بصورت تجربی بررسی می نماید نیز در همین مقوله جای می گیرد. کلمات کلیدی:مدل سیاسی تصمیم گیریمدلهای جدید در سیاست خارجیمتغیرهای موثر در سیاست خارجی فهرست مطالب 1مقدمه 2مدل عقلایی تصمیم در سیاست خارجی 5مدل روانشناختی تصمیم در سیاست خارجی 7مدل سیاسی تصمیم گیری در سیاست خارجی 8تصمیم گیری شهودی 9تئوری پندار 15مدل سبك تصمیم گیری 17تكنولوژی واحد های سازمانی 19تصمیم گیری شهودی چندوجهی: 21عدم قطعیت در سیاست خارجی 25ساده سازی در تصمیم گیری سیاست خارجی 26قدرت ملی و سیاست خارجی 27متغیرهای موثر در سیاست خارجی 28-متغیرهای نقش گرایانه: 29-متغیرهای دیوانسالارانه: 29-متغیرهای ملی: 29-متغیرهای نظام گرایانه: 30اشكال تصمیم در سیاست خارجی 30تناقض در اهداف سیاست خارجی 33
"