دریافت فایل پاورپوینت كارآفرینی در قالب یك مكتب

فصل اول: مدیریت استراتژیك فصل دوم: مكتب طراحی تدوین استراتژی به عنوان یك فرایند مفهوم سازی فصل سوم: مكتب بر نامه ریزی تدوین استراتژی به عنوان یك فرایند رسمی فصل چهارم: مكتب موقعیت یابی تدویت استراتژی به عنوان یك فرایند تحلیلی فصل پنجم: مكتب كارآفرینیپاورپوینت كارآفرینی در قالب یك مكتب|41010349|dehkadejan|پاورپوینت كارآفرینی در قالب یك مكتب
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت كارآفرینی در قالب یك مكتب آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فصل اول: مدیریت استراتژیك

فصل دوم: مكتب طراحی

تدوین استراتژی به عنوان یك فرایند مفهوم سازی

فصل سوم: مكتب بر نامه ریزی

تدوین استراتژی به عنوان یك فرایند رسمی

فصل چهارم: مكتب موقعیت یابی

تدویت استراتژی به عنوان یك فرایند تحلیلی

فصل پنجم: مكتب كارآفرینی

تدوین استراتژی به عنوان یك فرایند رویایی

فصل ششم : مكتب شناختی

تدوین استراتژی به عنوان یك فرایند ذهنی