دریافت فایل بررسی و مطالعه بیماری های باکتریایی

میکروب ها و بیماری ایجاد ارتباط با فرضیه های کخ بیمارنامه و ارتباط پیشرفته با فرضیه های کخ اولین معیار : اجتماع میکروبی در آسیب بیماری معیار دوم : جدا كردن باكتری از كشت خالص معیار سوم سومین معیار كه باكتری عامل بیماری جدا شده از انسانها و حیوانها رابررسی و مطالعه بیماری های باکتریایی|41009636|dehkadejan|بررسی و مطالعه بیماری های باکتریایی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی و مطالعه بیماری های باکتریایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

میکروب ها و بیماری

ایجاد ارتباط با فرضیه های کخ

بیمارنامه و ارتباط پیشرفته با فرضیه های کخ

اولین معیار : اجتماع میکروبی در آسیب بیماری

معیار دوم : جدا كردن باكتری از كشت خالص

معیار سوم

سومین معیار كه باكتری عامل بیماری جدا شده از انسانها و حیوانها را نشان می دهد معیار سوم می گوید باكتری جدا شده از كشت خالص باید هنگامی كه به انسان یا حیوان تلقیح می شود ایجاد بیماری كند توضیح این معیار از تمام معیارهای كخ مشكل تر است یكی از منتقدین این معیار خود كخ می باشد كمتر از دو سال بعد از ارائه معیارهایش او هنوز گرفتار این موضوع بود .

معیار چهارم

جدا كردن باكتری ها از حیواناتی كه به طور تجربی آلوده شده اند هر كدام كه با سه معیار قبلی منطبق باشد احتمالا برای مطابقت با معیار چهارم مشكلی ندارد معیار چهارم مهم است

مشكل انتقال بیماری میكروب زیاگان :

مفاهیم بیماری :

تنوع برهم كنشهای انسان – میكروب

فرضیه هایی از واكنش میان میكروب و انسان :

اصطلاحات :

عوامل موثر در بیماری زایی : virulence or pathogenicity

فرصت طلبها

واژهایی كه حد بین میزبان و انگل را مشخص می كند

اندازه گیری عفونت زایی و بیماری زایی

مدل حیوانی

مدلهای جانوری به غیر از انسان

معیارهای محاسبه ای

نمونه های محیط بافتی و محیط اندامی

محیط بافتی :

محیط های اندام

اطلاعات مفید در مورد آسیب شناسی بیماری

کادر 2 – 2 آزمایش تاسکیجی

کادر 3 -2 یک مدل حیوانی ناهنجار