دریافت فایل نمایش مربوط به کیفیت هوا و نمایش مربوط به انتشارات و توزیع های پیوسته

گداخت های آلومینیم نمایش مربوط به کیفیت هوا و نمایش مربوط به انتشارات پیوسته در مراکز گداخت آلومینیم یک خطر بالقوه در مورد صنعت گداخت آلومینیم مربوط به آزاد شدن فلورید هیدروژن یا HF و دیگر گازهای گداخت وجود دارد. Opsis اثبات کرد که روش بسیار موثری برنمایش مربوط به کیفیت هوا و نمایش مربوط به انتشارات و توزیع های پیوسته|41003032|dehkadejan|نمایش مربوط به کیفیت هوا و نمایش مربوط به انتشارات و توزیع های پیوسته
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نمایش مربوط به کیفیت هوا و نمایش مربوط به انتشارات و توزیع های پیوسته آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

گداخت های آلومینیم

نمایش مربوط به کیفیت هوا و نمایش مربوط به انتشارات پیوسته در مراکز گداخت آلومینیم

یک خطر بالقوه در مورد صنعت گداخت آلومینیم مربوط به آزاد شدن فلورید هیدروژن یا HF و دیگر گازهای گداخت وجود دارد. Opsis اثبات کرد که روش بسیار موثری برای نشان دادن HF با برخی مزیت های دیگر وجود دارد که در مورد آن ها داده های زمان حقیقی برای افزایش دادن کارایی واحد صنعتی موجود می باشد.

Opsis احتمالا دارای سه کاربرد خاص در زمینه گداخت آلومینیم می باشد. یکی از آن ها در نواحی با محیط کار بزرگ نشان داده شده است که سیستم در آن قادر به فراهم ساختن یک مسیر نوری باز می باشد. یک مزیت مربوط به Opsis که نادیده در نظر گرفته شده است مربوط به فلورید جامد است که اغلب نتایج آنالیزی به دست آمده را به وسیله روش های دیگر به دست می آورد.

کاربرد ثانویه مربوط به نمایش دادن در راستای طرح می باشد. یک روش غیر تماسی که نیازی به استخراج کردن نمونه ها ندارد به صورت Opsis است که مناسب برای محیط های تحت آلودگی می باشد.

کاربرد سوم مربوط به نمایش پیش زمینه ای نزدیک به واحد صنعتی به منظور حفاظت کردن از مناطق مجاور می باشد.