دریافت فایل پاورپوینت تاثیر نیتروژن و پیش تیمار بذر با باکتری­های محرک رشد بر ویژگی­های فیزیولوژیکی و طول دوره پر شدن دانه جو

پاورپوینت تاثیر نیتروژن و پیش تیمار بذر با باکتری­های محرک رشد بر ویژگی­های فیزیولوژیکی و طول دوره پر شدن دانه جو قسمتی از متن............ این باكتری­ها بومی خاك­های كشور بوده و مایه تلقیح آنها از موسسه تحقیقات آب و خاک کشور تهیه شد. پاورپوینت تاثیر نیتروژن و پیش تیمار بذر با باکتری­های محرک رشد بر ویژگی­های فیزیولوژیکی و طول دوره پر شدن دانه جو|40279872|dehkadejan|پاورپوینت تاثیر نیتروژن و پیش تیمار بذر با باکتری­های محرک رشد بر ویژگی­های فیزیولوژیکی و طول دوره پر شدن دانه جو
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت تاثیر نیتروژن و پیش تیمار بذر با باکتری­های محرک رشد بر ویژگی­های فیزیولوژیکی و طول دوره پر شدن دانه جو آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پاورپوینت تاثیر نیتروژن و پیش تیمار بذر با باکتری­های محرک رشد بر ویژگی­های فیزیولوژیکی و طول دوره پر شدن دانه جو

قسمتی از متن............

این باكتری­ها بومی خاك­های كشور بوده و مایه تلقیح آن‌ها از موسسه تحقیقات آب و خاک کشور تهیه شد. 48 گلدان با قطر 30 سانتی متر و ارتفاع 45 سانتی متر تهیه شد. رقم جو مورد استفاده LB-IRAN بود که از شرکت کشت و صنعت مغان تهیه شد. برای پرایمینگ بذرها با باکتری­های موردنظر، میزان هفت گرم مایه تلقیح كه هر گرم آن دارای 107 عدد باكتری زنده و فعال بود به همراه محلول صمغ عربی برای چسبندگی بهتر مایه تلقیح به بذرها استفاده گردید. این مخلوط به مدت 2 ساعت در محل خشک و تاریک قرار داده شد. پس از گذشت زمان موردنظر 50 عدد بذر درون هر گلدان به صورت ردیفی کشت شد. كود نیتروژنه در سه مرحله 3/1 درمرحله کاشت، 3/1 در مرحله 4-6 برگی و بقیه قبل از ظهور خوشه در تمامی واحدهای آزمایشی اعمال شد. اولین آبیاری بعد از کاشت و آبیاری­های بعدی بسته به شرایط محیطی و نیاز گیاه زراعی انجام شد. در طول دوره رشد کنترل علف­های هرز به طریقه دستی انجام شد.