دریافت فایل دانلود تحقیق نقش expansin ،پروتئین سست كننده دیواره گیاهی 16ص

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 17 صفحه نقش expansin ، پروتئین سست كننده دیواره گیاهی در شكل گیری اندامهای گیاهی خلاصه: دیواره سلولی، سلولهای گیاهی در حال رشد تشكیل شبكه ای سلولزی از میكروفیبریلها واقع در ماتریكس پلی ساكاریدی و پروتدانلود تحقیق نقش expansin ،پروتئین سست كننده دیواره گیاهی 16ص|40108912|dehkadejan|دانلود نقش پروتئین سست كننده دیواره گیاهی 16ص,تحقیق نقش پروتئین سست كننده دیواره گیاهی 16ص,مقاله نقش پروتئین سست كننده دیواره گیاهی 16ص,نقش پروتئین سست كننده دیواره گیاهی 16ص
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود تحقیق نقش expansin ،پروتئین سست كننده دیواره گیاهی 16ص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 17 صفحه

نقش expansin ، پروتئین سست كننده دیواره گیاهی در شكل گیری اندامهای گیاهی خلاصه: دیواره سلولی، سلولهای گیاهی در حال رشد تشكیل شبكه ای سلولزی از میكروفیبریلها واقع در ماتریكس پلی ساكاریدی و پروتئینی را می دهد.
دیواره های سلولی به سلول گیاهی ثبات شكل می دهند ولی در برابر رشد سلولی انعطاف پذیری خاصی از خود نشان می دهند.
Exapasin نوعی پروتئین سلولی است كه باعث سست شدن دیواره و رشد بهتر سلول می شود.
رشد سلولی از مهمترین عوامل تعیین میزان طول گیاه می باشد.
در این مقاله به نحوه كنترل رشد سلول از طریق Exapasin می پردازیم.
مقدمه: ساختار اندامهای زایشی گیاهی نقش اصلی را در طبقه بندی گیاهان Linneeus ایفا می كند.
این نشان می دهد كه شكل و اندازه دیگر گیاهان به میزان زیادی بسته به تغییرات شرایط محیطی می باشد در نور كم گیاهان برگهای كوچك ولی قد بلند با شاخه های كم دارند و در نور كافی برگها گسترده می شوند و ساقه دارای شاخه های متعدد می گردد.
این نوع واكنشهای فراسلولی معمولاً برگرفته از واكنشهای درون سلولی در برابر تغییرات محیط می باشند.
انعطاف پذیری زیاد در رشد گیاهان باعث ایجاد فرصتی برای كنترل رشد برای گیاه است.
قدرت تغییر در اندازه و شكل گیاه یك نكته مهم در كشاورزی محسوب می شود.
اندازه یك اندام می تواند تحت تاثیر افزایشی اندازه سلول ها و یا افزایش تعداد آنها باشد.
در نتیجه افزایش اندازه سلول و تعداد سلولهامی توانند دو عامل كنترل كننده اندازه بافتها به حساب آیند.
در این مقاله بیشتر بر روی چگونگی كنترل رشد بافتها از طریق افزایش اندازه سلول می پردازیم.
سلولهای حیوانی از طریق افزودن ماده حیاتی به خود بزرگ می شوند ولی سلولهای گیاهی اغلب از طریق وارد كردن آب به واكوئلهای خودشان اندازه خودشان را افزایش می دهند كه این بدون هیچ گونه افزایش در مقدار ماده سیتوپلاسمی صورت می گیرد.
ورود آب به داخل واكوئلها فشار تورژسانسی بر روی دیواره سلولی وارد می كند كه باعث ثبات شكل سلولها می شود.
بنابراین سلول گیاهی تنها زمانی می تواند افزایش حجم یابد كه دیواره سلولی سست شود.
با اینكه ورود آب به داخل سلول و سست شدن دیواره سلولی دو عامل اصلی در رشد سلولهای گیاهی به حساب می آیند، ولی آندوسیتوز آب نمی تواند یك عامل محدود كننده هم محسوب می شود زیرا میزان آب ورودی بسیار زیاد است.
به بیان دیگر تغییر در دیواره سلولی نقش اساسی و محوری در افزایش حجم سلولی ایفا می كند.
تلاشهای انجام شده برای یافتن فاكتورهای مربوط به گسترش دیواره سلولی به كشف expansin منجر شد.
Expansin عمل وارد شدن به داخل دیواره سلولی را همراه با از بین بردن پیوندهای هیدروژنی بین پلیمرهای دیواره انجام می دهد.
مولكولهای اگزوژن expansin قابلیت توسعه سلولی و اندام زایی در گیاهان را دارند.
نحوه بیان ژنهای expansin به میزان زیادی وابسته به رشد اندامها و شكل گیری درست آنها دارد.
علاوه بر این بررسیهای جدید شامل دستكاری در نحوه بیان ژنهای expansin نقش expansin در رشد اندامهای گیاهی را به اثبات رسانیده است.
این مقاله به بررسی این امكان كه رشد اندامها تحت كنترل expansin باشد، می پردازد.