دریافت فایل دانلود قوس 12 ص

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 16 صفحه 1-مقدمه : قوس را می توان سازه ای تعریف نمود كه توانایی آن برای حمل بارهای قائم وارده ، بستگی به مولفه افقی واكنش تكیه گاههای دو طرف آن دارد كه هر دو ، به طرف وسط دهانه قوس عمل می نمایند . قوسهدانلود قوس 12 ص|40108189|dehkadejan|دانلود قوس 12 ص,تحقیق قوس 12 ص,مقاله قوس 12 ص,قوس 12 ص
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود قوس 12 ص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

1-مقدمه : قوس را می توان سازه ای تعریف نمود كه توانایی آن برای حمل بارهای قائم وارده ، بستگی به مولفه افقی واكنش تكیه گاههای دو طرف آن دارد كه هر دو ، به طرف وسط دهانه قوس عمل می نمایند .
قوسها از زمانهای بسیار دور موارد استعمال فراوانی در ساخت طاقهای بزرگ و پلهای جاده دارند و نمونه های فراوان آنها را می توان در بناها و پلهای تاریخی كشورمان یافت .
با تنوجه به وجود نیروی فشاری در مقاطع مختلف قوس و هم چنین كم بودن اثر لنگر خمشی ، علاوه بر بتن مسلح و فولاد ، قوس را می توان از مصالح بنایی نیز بنا نمود كه با توجه به استادكاران ماهر و همچنین كمبود فولاد و سیمان در كشور ، این شیوه می تواند كمك موثری در طرح و اجرای پلهای جاده های و راه آهن باشد .
اكثر پلهایی كه در مسیر راه آهن سراسری ایران قرار دارند ، از نوع پل قوسی بامصالح بنایی می باشند كه سالهای متمادی است كه بدون هیچ عیب و نقصی عمل می نمایند .
انروزه با پیشرفت تكنیك محاسبه و اجراء ، پلهای قوسی با دهانه بسیار بزرگ ساخته شده است .
بزرگترین پل قوسی فلزی جاده كه در حال حاضر در جهان وجود دارد ، پل Kill Van Kull با دهانه حدود 504 متر در نیوجرسی آمریكا می باشد .
در بندر سیدنی استرالیا ، یك پل قوسی فلزی راه آهن با دهانه حدود 503 متر وجود دارد .
هر دو پل فوق الذك از نوع دو مفصلی خرپایی می باشند كه در بخشهای آینده در مورد آن صحبت خواهد شد .
بزرگترین پل قوسی بتن مسلح ، پل Sando در سوئد می باشد كه مخصوص عبور وسایط نقلیه است و دهانه آن حدود 264 متر می باشد .
در Esla اسپانیا یك پل قوسی بتن مسلح مخصوص عبور راه آهن به دهانه 197 متر وجود دارد كه بزرگترین دهانه در نوع خود می باشد .
2-انواع قوس : قوسهایی كه به قوسهای سه مفصل موسوم هستند ، از لحاظ ایستایی ، معین می باشند .
قوسهای دو مفصل یك درجه نامعین و قوسهای دو سر گیردار یا بدون مفصل 3 درجه نامعین هستند .
چون ایجاد و واكنشهای افقی در تكیه گاه های سازه برای عمل قوسها ضروری می باشد ، بنابراین بدیهی است كه شرایط پی در تكیه گاههای قوسها باید بسیار مناسب باشد .
در صورتی كه شرایط پی چندان مناسب نباشد ، در این صورت مولفه های افقی تكیه گاهی را می توان توسط مهاری تحمل نمود .
در مقایسه با تیر ، به علت وجود واكنش افقی تكیه گاهی در قوس ، لنگر خمشی كوچكتری در قوس ایجاد می شود .
در شكل فوق لنگرهای ایجاد شده در یك قوس و یك تیر ساده با دهانه های مساوی تحت اثر یك سیستم نیرو مقایسه گردیده است .
ملاحظه می شود كه لنگر مثبت حداكثر به علت عمل قوس كاهش بسیار یافته است .
البته لازم به تذكر است نیروهای محوری قابل ملاحظه ای در قوسها ایجاد می گردد .
اقتصاد هر قوسی بستگی به نسبت به ارتفاع دهانه آن دارد .
در موارد بسیاری این نسبت با توجه به شرایط موجود تعیین می گردد .
در صورتی كه شرایط برای ایجاد یك قوس اقتصادی مهیا باشد .
این نسبت یعنی نسبت ارتفاع قوس به طول دهانه آن ( ) باید بین 25/0 تا 3/0 باشد .
3-قوسهای سه مفصل : تعیین واكنشهای تكیه گاهی : واكنشهای مجهول قوس عبارتند از ، ، و ، با نوشتن سه معادله تعادل برای تمام قوس و معادله تعادل لنگری قطعه یا