دریافت فایل قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ......................................... فصل اول : مروری بر قالی ایران ................. فصل دوم : تاریخچه موزه فرش ایران .............. فصل سوم: تعریف ونقش خط درقالی ایران ........... فصل چهارم : طراحی و اجرای فرم انواعقالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران|40087861|dehkadejan|قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران,قالیهای كتیبه دار ,موزه فرش ایران,قالی,كتیبه,خط,قالی موزه‌ای
مشخصات فایل مورد نظر در مورد قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه .........................................

فصل اول : مروری بر قالی ایران .................

فصل دوم : تاریخچه موزه فرش ایران ..............

فصل سوم: تعریف ونقش خط درقالی ایران ...........

فصل چهارم : طراحی و اجرای فرم انواع كتیبه در قالیهای مناطق مختلف ...............................................

فصل پنجم : قالیهای كتیبه‌دار موزه فرش ایران ....

فصل ششم : كتیبه ، نقشمایه‌ای در قالی ...........

فصل هفتم : قالی بافی در دوره‌ی صفوی ............

- نمونه‌هایی از قالیهای كتیبه‌دار دوره صفویه

فصل هشتم : نمونه‌هایی از قالیهای كتیبه‌دار در سایر موزه‌ها

خلاصه ..........................................

نتیجه .........................................

فهرست منابع ...................................

فهرست تصاویر .................................

چكیده

آثار هنری دستی مردم در سراسر جهان كه قالی چكیده عصاره آنها است ، نشان می‌دهد كه همواره طبیعت الهام بخش هنرمندان در خلق اثار هنریشان بوده است كلك نقش آفرین هنرمندان طراح با بهره‌گیری از خیال ممدوح و خیال محمود به عوالم قدسی و آسمانی ، خالق آثاری بی‌بدیل و بی‌همانند كه در عرصه هنرها سری از سایر بلندتر دارد وبرتارك هنر شرق می‌درخشد و همچنین با بهره‌گیری از طبیعت در طول تاریخ دیرپای قالی ایران تنوعی بی‌حد و مرز به طرح و نقش این دستباف هدیه كرده است .

هنر خوشنویسی در قالی ، بازتاب ادبیات پارسی را منعكس می‌سازد .

كلمات كلیدی :

1- قالی

2- كتیبه

3- خط

4- قالی موزه‌ای