دریافت فایل پروژه اکوتوریسم تالاب ها و دریاچه های پشت سد

: مقدمه: تالاب‌ها محیط‌هایی هستند که مشخصاتشان چیزی میان خشکی و دریا است. تالاب‌ها ممکن است همواره دارای آب باشند یا اینکه گاه خشک و گاه آبدار باشند. برخی تالاب‌های نزدیک دریا با جزر و مد تغییر وضعیت می‌دهند. مشخصه اصلی تالاب‌ها ماندگاری نسبی آب در آپروژه اکوتوریسم تالاب ها و دریاچه های پشت سد|39005860|dehkadejan|دانلود پروژه محیط زیست,دانلود مقاله محیط زیست,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,پروژه اکوتوریسم تالاب ها و دریاچه های پشت سد,پروژه اکوتوریسم تالاب ها,دریاچه های پشت سد,تعریف تالاب,انواع تالاب,کنوانسیون رامسر,ارزش و اهمیت تالاب ها ,فرهنگ و تال
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروژه اکوتوریسم تالاب ها و دریاچه های پشت سد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

:

مقدمه:

تالاب‌ها محیط‌هایی هستند که مشخصاتشان چیزی میان خشکی و دریا است. تالاب‌ها ممکن است همواره دارای آب باشند یا اینکه گاه خشک و گاه آبدار باشند. برخی تالاب‌های نزدیک دریا با جزر و مد تغییر وضعیت می‌دهند. مشخصه اصلی تالاب‌ها ماندگاری نسبی آب در آنها است. آب تالاب‌ها ممکن است شور باشد یا شیرین ]2 [
تنوع اقلیمی، پستی و بلندیهای فراوان، وجود دو دریای وسیع در شمال و جنوب کشور و گسترش وسیع تشکیلات زمین شناسی که اغلب شور هستند، باعث شده که انواع مختلفی از تالابها از جنگلهای مانگرو و صخره های مرجانی گرفته تا دریاچه‌های کوهستانی و دشتهای شور کویری در آن شکل بگیرند.
تالاب‌ها به عنوان يكي از بارزترين زيبايي هاي خلقت ، مفيدترين و در عين حال آسیب پذیرترین اكوسيستم هاي طبيعت به شمار مي‌روند . اين زيستگاه هاي حياتي و متنوع ازجمله نظام هاي حيات بخشي هستند كه مطلقاً جايگزين ندارند . اما هيچ يك از اكوسيستم هاي جهان به اندازه تالاب ها صدمات ناشي از برخوردهاي سطحي و ناآگاهانه بشر و تمايلات خودخواهانه انسان محوري را تجربه نكرده اند و متأسفانه هنوز روند تخريب اين بوم سازگان طبيعي كه ده ها كاركرد متفاوت و موزون را يكجا در خود دارند متوقف نشده است.فهرست:
تعریف تالاب
انواع تالاب
کنوانسیون رامسر
سیمای تالاب های ایران
قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب
وضعیت تالاب های کنوانسیون رامسر در حوضه های آبریز
لیست سیاه تالاب ها (Montreux Record)
اهمیت تالاب ها در منابع آب
ارزش و اهمیت تالاب ها
مهمترین عوامل تهدید کننده تالاب ها
فرهنگ و تالاب
حفاظت و پایدار نمودن تالاب ها
حقابه زیست محیطی
تعیین حریم تالاب ها
نقش مردم در حفظ و پایداری تالاب ها
اکوتوریسم و پایداری تالاب ها
نقش عوامل طبیعی و انسانی در حفاظت و پایداری تالاب ها
نتیجه گیری
تالاب های ایران