دریافت فایل تحقیق برنامه ریزی و توسعه انسانی پروژه ها

دانلود تحقیق با موضوع برنامه ریزی و توسعه انسانی پروژه ها، در قالب word و در 162 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: این طور به نظر می رسد که در صنایع ساخت نیروی کارمتنوعی مشغول به کار می باشند از این رو اداره ومدیریت نیروی انسانی در این صنعت کار ستحقیق برنامه ریزی و توسعه انسانی پروژه ها|35022510|dehkadejan|برنامه ریزی و توسعه انسانی پروژه ها,برنامه ریزی پروژه,توسعه انسانی پروژه,تحقیق برنامه ریزی پروژه,تحقیق توسعه انسانی پروژه,مقاله برنامه ریزی پروژه,مقاله توسعه انسانی پروژه,پاورپوینت برنامه ریزی پروژه,پاورپوینت توسعه انسانی پروژه
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق برنامه ریزی و توسعه انسانی پروژه ها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود تحقیق با موضوع برنامه ریزی و توسعه انسانی پروژه ها،
در قالب word و در 162 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
این طور به نظر می رسد که در صنایع ساخت نیروی کارمتنوعی مشغول به کار می باشند از این رو اداره ومدیریت نیروی انسانی در این صنعت کار سخت و چالش برانگیزی است مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) مدرن، رویکرد ودیدگاهی است در رابطه با توسعه وجوه نیروی انسانی به منظور بهره برداری از این نیرو درجهت بهبود عملکرد گروهی پروژه ها و ایجاد مزیت رقابتی سازمان. برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها بخش اساسی مدیریت منابع انسانی در این صنعت میباشد. این تحقیق به منظور بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی در پروژه های عمرانی صورت گرفته است. تاکید اصلی این تحقیق به سمت بهینه کردن سطوح ونواحی ازلحاظ برنامه ریزی سازمانی وتوسعه گروهی به منظور افزایش عملکرد پروژه ومقابله با مسائل ومشکلات مواجه شده نظیرکمبود نیروی کار ماهر، کارکنان موقت وتغییرپذیر، فقدان یا کمبود آموزش های موثروارزیابی عملکرد می باشد. مطالعه وبررسی ها با قاطعیت به دنبال بهترین فاکتورهای عملی وشناسایی ابزارها وعوامل اصلی ایجاد محدودیت به منظور حمایت از مدیریت منابع انسانی (HRM) می باشد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که با افزایش به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی نتایج و اثرات مثبتی را درعملکرد پروژه های عمرانی مشاهده خواهیم کرد. مقدمه: فشارهای رقابتی، هم در بازارهای داخلی وهم در بازارهای جهانی نتایج و اثرات مطلوبی را درمدیریت روابط کارکنان ورفتارهای آنان ایجاد کرده و کارکنان را از حالت سستی وبی حرکتی دور، ودر جهت تعهدی مثبت نسبت به مشتریان ورفع نیازهای شغلی سوق داده است. مردم، افرادی هستند که دیدگاه ها، ارزش ها، خصیصه ها ورویکردهایشان را به زندگی سازمانی می آورند واگر این خصوصیات وعوامل انسانی به خوبی مدیریت شوند می تواند منافع چشمگیری راعاید سازمان ها کنند. صنعت ساخت قصد دارد، نیروی انسانی را به عنوان بخشی از استراتژی بقا نشان دهد. این استراتژی بر حفظ و بازآموزی کارکنان به منظور افزایش مهارت آنان (حفظ کارکنان ماهرتر) یا بر سهولت جایگزینی کارکنان ماهرتر تاکید می کند (MULLINS. 1999). با توجه به گفته پیترواتر (1982) مردم دیگر نباید به عنوان هزینه تلقی شوند بلکه به عنوان دارایی های با ارزش شرکت ومنبع اصلی مزیت رقابتی سازمان به حساب می آیند. صنعت ساخت به عنوان صنعتی کار- محور تلقی می شود. درون این صنعت میان پرسنل مختلف روابط پیچیده ای حاکم است همین پیچیدگی در روابط انسانی، اساس ومبنای طراحی و سازمان دهی نیروی انسانی درصنعت ساخت است. بنابراین مردم مرکز توجه ونظرات مختلف صنعت می باشند. صنعت ساخت جهت تامین رضایت انسان ها وبرآورده کردن خواسته ها واحتیاجات آن ها به وجود آمده است، مردم آن را سازمان می دهند وآن، مردم را به کار می گیرد در واقع رابطه متقابلی بین عرضه وتقاضا وجود دارد. بسیاری ازمشکلات وبحران هایی که در بخش صنعت ساخت وپروژه های مرتبط با آن ایجاد شده، در نتیجه رفتارهای انسان ها به وجود آمده است وشاید اینگونه به نظر رسد که مدیریت منابع انسانی توانایی حذف این قبیل خطرها را بیش از هر رویکرد مدیریتی دیگردارد. در نتیجه داشتن دیدگاه استراتژیک در مدیریت منابع انسانی برای مقابله با مشکلات پیش آمده وتقویت رقابت سازمانی ضروری به نظر می رسد. مطالعه وبررسی های جامع به منظورشناسایی وتعیین احتیاجات مدیریت استراتژیک منابع انسانی کارآمد با تاکید برجنبه های برنامه ریزی منابع انسانی (برنامه ریزی سازمانی) وتوسعه نیروی انسانی (توسعه گروهی) ضروری است تا با ارائه راه حل های امکان پذیر وبا استفاده از ابزار وتکنیک های مدیریت نیروی انسانی بخش اصلی مشکلات درون صنعت ساخت را به حداقل برسانیم. این تحقیق بسیار مایل است نشان دهد که می توان با به کارگیری بهینه از نیروی انسانی سود رقابتی سازمان ها را افزایش داد...