دریافت فایل پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و مدیران موظف

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و حقوق و مزایای مدیران موظف فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق 1 - 2 ) مقدمه 20 2 - 2 ) اهمیت حاکمیت شرکتی 22 3 - 2 ) مفاهیم حاکمیت شرکتی 24 4 - 2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی 27 1 - 4 - 2 ) مدل بازار ( مدل کشورهاپیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و مدیران موظف|32036397|dehkadejan|پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و مدیران موظف
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و مدیران موظف آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و حقوق و مزایای مدیران موظف فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق 1 - 2 ) مقدمه 20 2 - 2 ) اهمیت حاکمیت شرکتی 22 3 - 2 ) مفاهیم حاکمیت شرکتی 24 4 - 2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی 27 1 - 4 - 2 ) مدل بازار ( مدل کشورهای انگلوساکسون ) 28 2 - 4 - 2 ) مدل روابط 30 3 - 4 - 2 ) مدل پیوندی 36 5 - 2 ) طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی 38 ٦ - ٢ ) مباني نظري حاکمیت شرکتی 39 ١ - ٦ - ٢ ) تئوري نمايندگي : 40 2 - 6 - 2 ) تئوري ذينفعان : 42 ٣ - ٦ - ٢ ) تئوري هزينه معاملات : 46 7 - 2 ) معیارهای حاکمیت شرکتی خوب کدام هستند ؟ 47 8 - 2 ) نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی : 48 9 - 2 ) جنبه های مختلف اصول راهبری شرکت 50 ١٠ - ٢ ) ترکیب مدیران شرکت 50 ١١ - ٢ ) نقش هیات مدیره در اصول راهبری شرکت 51 ١٢ - ٢ ) تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 54 13 - 2 ) حقوق و مزایای مدیران موظف 55 ١ - ١٣ - ٢ ) حق رای در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایای مدیران 55 ٢ - ١٣ - ٢ ) آموزش مدیران 55 ٣ - ١٣ - ٢ ) نقش مدیران غیر موظف در اصول راهبری شرکت 56 ١٤ - ٢ ) برخی مقررات مربوط به مدیران از دیدگاه قانون تجارت ایران 58 ١٥ - ٢ ) تعداد اعضا ( اندازه ) هیات مدیره 58 ١٦ - ٢ ) میزان سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس 59 17 - 2 ) سرمایه گذاران نهادی : 60 ١ - ١٧ - ٢ ) اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی 61 2 - 17 - 2 ) سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران 63 ٣ - ١٧ - ٢ ) سهامداران نهادی و گزارش کادبری 64 2 - 18 ) نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی 64 ١٩ - ٢ ) حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی 65 20 - 2 ) حاکمیت شرکتی در ایران 68 ٢١ - ٢ ) سیاست تقسیم سود 69 ٢٢ - ٢ ) عوامل موثر بر تقسیم سود 70 ٢٣ - ٢ ) تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود 72 ١ - ٢٣ - ٢ ) تئوری  پرداخت سود سهام به عنوان تقسیم سود باقیمانده : 72 ٢ - ٢٣ - ٢ ) تئوری