دریافت فایل تصاویر با کیفیت میکروسکوپی انگل شناسی کرم های پهن دامپزشکی

تصاویر میکروسکوپی انگل شناسی دامپزشکی کرم های پهن شامل 13 تصویر با کیفیت بالا از انگل شناسی کرم های پهن دامپزشکی این تصاویر با کیفیت شامل انگل های زیر می باشد : تخم فاسیولا هپاتیکا Fasiola hepatica egg فاسیولا هپاتیکا Fasiola hepatica فاسیولا ژیگانتیتصاویر با کیفیت میکروسکوپی انگل شناسی کرم های پهن دامپزشکی|31011993|dehkadejan|انگل شناسی کرم پهن , تصاویر میکروسکوپی انگل شناسی کرم پهن
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تصاویر با کیفیت میکروسکوپی انگل شناسی کرم های پهن دامپزشکی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تصاویر میکروسکوپی انگل شناسی دامپزشکی کرم های پهن
شامل 13 تصویر با کیفیت بالا از انگل شناسی کرم های پهن دامپزشکی

این تصاویر با کیفیت شامل انگل های زیر می باشد :
تخم فاسیولا هپاتیکا Fasiola hepatica egg
فاسیولا هپاتیکا Fasiola hepatica
فاسیولا ژیگانتیکا Fasciola gigantica
تخم تنیا
پروتواسکولکس
تنیا اسکولکس
پارامفیستومم سروی Paramphistomum cervi
اکینوکوکوس گرانولوزوس Echinococcus granulosus
دیکروسولیوم
سیستی سرکوس بویس
کیست هیداتیک
متاسرکر فاسیولا هپاتیکا
انگل شیستوزوما نر