دریافت فایل تحقیق و مقاله ای در مورد علم دامپزشکی

فهرست مطالب صفحه پيشگفتار ………………………………………………………….…………………………...1 خلاصه اي از دامپزشكي ………………………….………………………….………………2 سيري در آيات قرآن و احاديث نبوي و ائمه اطهار در مورد حيوانات ……………………4 خلاصه اي از وظايف سازمان دامپزشكي …………………………………..………………6 خلاصه اتحقیق و مقاله ای در مورد علم دامپزشکی|31007705|dehkadejan|سيري در آيات قرآن و احاديث نبوي و ائمه اطهار در مورد حيوانات ,خلاصه اي از وظايف سازمان دامپزشكي ,خلاصه اي از آئين نامه اجرائي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي ,اهداف و وظايف و اختيارات سازمان نظام دامپزشكي ,نقش دامپزشكي در اعتلاي سطح بهداشت جامعه ,,,,
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق و مقاله ای در مورد علم دامپزشکی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب صفحه

پيشگفتار ………………………………………………………….…………………………...1
خلاصه اي از دامپزشكي ………………………….………………………….………………2
سيري در آيات قرآن و احاديث نبوي و ائمه اطهار در مورد حيوانات ……………………4
خلاصه اي از وظايف سازمان دامپزشكي …………………………………..………………6
خلاصه اي از آئين نامه اجرائي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي ………………………..9
انواع واحدهاي درماني بر اساس نوع فعاليت آنها …………………………………………12
وظايف و تعهدات …………………………………………………………………………..17
اهداف و وظايف و اختيارات سازمان نظام دامپزشكي ……………………………………23
نقش دامپزشكي در اعتلاي سطح بهداشت جامعه ………………………………………..26
دامپزشكي در خدمت بهداشت عمومي ……………………………………………………29
اخلاق در دامپزشكي …………………….………………………………………………….38
داروهاي مصرفي در منطقه ……………………….………………………………………..42
تشخيص آبستني ………………………………………………….………………………..45
سيدر ………………………………………………………………………………………..74
يافته هاي دوره كار آموزي ………………………………………………………………..86
كار هاي متفرقه …………………………………………………………………………….116