دریافت فایل دانلود تحقیق در موردسازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)

نام فایل : سازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها) فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 223 حجم : 5 مگابایت سازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها) تعريف سازمانسازمان عبارت است از گروهي متشکل از دو يا چند تن که در محيطي با ساختار منظم و ازپيش تعيين شده براي نيل به اهداف گروهدانلود تحقیق در موردسازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)|2052662|dehkadejan|دانلود تحقیق در موردسازمان(تعریف اهداف خط مشی ها)
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود تحقیق در موردسازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نام فایل : سازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 223

حجم : 5 مگابایت


سازمان(تعریف-اهداف-خط مشی ها)
تعريف سازمانسازمان عبارت است از گروهي متشکل از دو يا چند تن که در محيطي با ساختار منظم و ازپيش تعيين شده براي نيل به اهداف گروهي با يکديگر همکاري ميکنند.

هدف يا منظور
برنامه
منابع
مدير


وجوه اشتراک سازمانها
انواع سازمانها


انتفاعي و غير انتفاعي
توليدي و خدماتي
دولتي و خصوصي


تاثير مستقيم و غير مستقيم عوامل محيطي بر سازمان
مديريت


عبارت است از فرآيند برنامه ريزي ، سازماندهي ،هدايت و نظارت بر کار اعضاي سازمان و کاربرد کليه منابع قابل دسترسي براي رسيدن به هدفهاي تعيين شده سازمان
ديگر تعاريف مديريت
هنر انجام کار به وسيله ديگران

روش استفاده بهينه از ابزار و منابع سازمان براي رسيدن به اهداف سازماني

فرايند به کارگيري مؤثر و کارآمدِ منابع مادي و انساني ( در برنامه ريزي ، سازماندهي ، بسيج منابع و امکانات ، هدايت و کنترل ) مي باشد که براي دستيابي به اهداف سازماني و براساس نظام ارزش مورد قبول جامعه صورت مي گيرد.
مدير کيست؟
مدير مسؤل هدايت کارکنان است و نظم و انضباط برقرار مي کند.

مدير کارکنان را با ايجاد انگيزش و تشويق به سوي اهداف سازماني ترغيب مي کند.

مدير مسؤل فرايندي است که طي آن منابع به نتايج تبديل مي شوند.
....